Menetapkan maksud visi, misi dan objektif perniagaan
Perbandingan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza
Ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan
Tujuan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan sebagai panduan perniagaan
Menghasilkan visi, misi, objektif bagi perniagaan tertentu
Kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif
Faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan
Pencapaian visi, misi dan objektif perniagaan yang dipilih