Toleransi Terhadap Ahli Keluarga

14.1 Toleransi terhadap ahli keluarga
 

1. Definisi: Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 

2. Kita harus mengamalkan sikap bertolak ansur dan memberi layanan yang sopan kepada ahli keluarga. 

3. Cara bertoleransi terhadap ahli keluarga:

 
Berbaik-baik antara ahli keluarga
Bermain bersama adik
 

4. Kebaikan sikap toleransi:

  • Mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham
  • Memupukan sikap hormat antara ahli keluarga
  • Memupuk situasi harmoni dan sejahtera antara ahli keluarga