Berterima Kasih Terhadap Keluarga

4.1 Berterima kasih terhadap keluarga
 

1. Definisi: Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengikhtirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 

2. Kita harus menunjukkan terima kasih kepada keluarga kerana kita menghargai mereka. 

3. Cara berterima kasih terhadap keluarga:

 
Memberi hadiah
Memerluk ahli keluarga
Memberi kad ucapan 
 

4. Kepentingan berterima kasih:

  • Mengeratkan hubungan antara keluarga 
  • Mengelakkan perselisihan faham 
  • Dihargai dan disayangi oleh ahli keluarga
 

Berterima Kasih Terhadap Keluarga

4.1 Berterima kasih terhadap keluarga
 

1. Definisi: Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengikhtirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 

2. Kita harus menunjukkan terima kasih kepada keluarga kerana kita menghargai mereka. 

3. Cara berterima kasih terhadap keluarga:

 
Memberi hadiah
Memerluk ahli keluarga
Memberi kad ucapan 
 

4. Kepentingan berterima kasih:

  • Mengeratkan hubungan antara keluarga 
  • Mengelakkan perselisihan faham 
  • Dihargai dan disayangi oleh ahli keluarga