Bantuan Kepada Keluarga

2.1 Bantuan kepada keluarga
 

1. Definisi: Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara tulus ikhlas. 

2. Kita harus bersedia untuk membantu ahli keluarga. 

3. Cara membantu ahli keluarga:

 
Membantu nenek untuk memasak
Menjaga adik
Memberikan ubat kepada abang
Meminjamkan pensel warna kepada kakak
 

4. Kebaikan membantu:

  • Dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga 
  • Meringankan beban ahli keluarga
  • Memupuk kemesraan antara ahli keluarga
 

Bantuan Kepada Keluarga

2.1 Bantuan kepada keluarga
 

1. Definisi: Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara tulus ikhlas. 

2. Kita harus bersedia untuk membantu ahli keluarga. 

3. Cara membantu ahli keluarga:

 
Membantu nenek untuk memasak
Menjaga adik
Memberikan ubat kepada abang
Meminjamkan pensel warna kepada kakak
 

4. Kebaikan membantu:

  • Dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga 
  • Meringankan beban ahli keluarga
  • Memupuk kemesraan antara ahli keluarga