Bersikap Adil Terhadap Keluarga

8.1 Bersikap adil terhadap keluarga
 

1. Definisi: Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. 

2. Kita harus bersikap adil terhadap setiap ahli keluarga. 

3. Cara bersikap adil terhadap keluarga:

 
Melaksanakan tugasan dan tanggungjawab dengan adil
Makanan diagihkan sama rata
Memberi kasih sayang yang sama rata kepada setiap anak
 

4. Kepentingan bersikap adil terhadap setiap ahli keluarga:

  • Mengelakkan perasaan tidak puas hati
  • Menjaga kepentingan setiap ahli keluarga
  • Mengeratkan hubungan antara keluarga
 

Bersikap Adil Terhadap Keluarga

8.1 Bersikap adil terhadap keluarga
 

1. Definisi: Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. 

2. Kita harus bersikap adil terhadap setiap ahli keluarga. 

3. Cara bersikap adil terhadap keluarga:

 
Melaksanakan tugasan dan tanggungjawab dengan adil
Makanan diagihkan sama rata
Memberi kasih sayang yang sama rata kepada setiap anak
 

4. Kepentingan bersikap adil terhadap setiap ahli keluarga:

  • Mengelakkan perasaan tidak puas hati
  • Menjaga kepentingan setiap ahli keluarga
  • Mengeratkan hubungan antara keluarga