Berani Menjaga Nama Baik Keluarga

9.1 Berani menjaga nama baik keluarga
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 

2. Kita harus berani menjaga dan memelihara nama baik keluarga. 

3. Cara menjaga nama baik keluarga:

 • Berpakaian sopan 
 • Berkelakuan baik 
 • Mematuhi peraturan dan undang-undang 
 • Mendengar nasihat

4. Berani menjaga nama baik keluarga:

 
Berani menolak pelawaan
Berani mempertankan kebenaran
Berani menegur kesalahan
Berani mengaku kesalahan
 

5. Kepentingan menjaga nama baik keluarga:

 • Maruah keluarga terpelihara
 • Memelihara kesejahteraan keluarga
 

Berani Menjaga Nama Baik Keluarga

9.1 Berani menjaga nama baik keluarga
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 

2. Kita harus berani menjaga dan memelihara nama baik keluarga. 

3. Cara menjaga nama baik keluarga:

 • Berpakaian sopan 
 • Berkelakuan baik 
 • Mematuhi peraturan dan undang-undang 
 • Mendengar nasihat

4. Berani menjaga nama baik keluarga:

 
Berani menolak pelawaan
Berani mempertankan kebenaran
Berani menegur kesalahan
Berani mengaku kesalahan
 

5. Kepentingan menjaga nama baik keluarga:

 • Maruah keluarga terpelihara
 • Memelihara kesejahteraan keluarga