Kepatuhan Kepada Ajaran Agama

1.1  Agama atau kepercayaan saya
 

1. Definisi: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajaran berlandaskan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 

2. Setiap agama mempunyai cara beribadat masing-masing. 

3. Setiap agama menasihati penganutnya supaya berbuat baik. 

4. Contoh path kepada ajaran agama:

 
Agama Patuhan  
Islam Mengucapkan salam
Buddha Menghormati ibu bapa
Hindu Meletakkan "Vibuthi" di dahi
Sikh Memakai turban
Kristian  Berdoa sebelum makan
 

5. Tujuan patuh kepada ajaran agama:

  • Disayangi keluarga
  • Dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan 
  • Saling menghormati sesama ahli keluarga 
  • Dapat membanggakan keluarga 
  • Sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan
 

Kepatuhan Kepada Ajaran Agama

1.1  Agama atau kepercayaan saya
 

1. Definisi: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajaran berlandaskan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 

2. Setiap agama mempunyai cara beribadat masing-masing. 

3. Setiap agama menasihati penganutnya supaya berbuat baik. 

4. Contoh path kepada ajaran agama:

 
Agama Patuhan  
Islam Mengucapkan salam
Buddha Menghormati ibu bapa
Hindu Meletakkan "Vibuthi" di dahi
Sikh Memakai turban
Kristian  Berdoa sebelum makan
 

5. Tujuan patuh kepada ajaran agama:

  • Disayangi keluarga
  • Dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan 
  • Saling menghormati sesama ahli keluarga 
  • Dapat membanggakan keluarga 
  • Sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan