Jujur Terhadap Ahli Keluarga

10.1 Jujur terhadap ahli keluarga
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 

2. Kita harus bersikap jujur dengan ahli keluarga. 

3. Contoh sikap jujur terhadap keluarga:

 
Tidak mencuri
Bercakap benar
Mengakui kesalahan
 

4. Kepentingan bersikap jujur terhadap keluarga:

  • Mengeratkan hubungan kekeluargaan
  • Menjaga nama baik keluarga 
  • Memelihara keharmonian keluaraga
 

Jujur Terhadap Ahli Keluarga

10.1 Jujur terhadap ahli keluarga
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 

2. Kita harus bersikap jujur dengan ahli keluarga. 

3. Contoh sikap jujur terhadap keluarga:

 
Tidak mencuri
Bercakap benar
Mengakui kesalahan
 

4. Kepentingan bersikap jujur terhadap keluarga:

  • Mengeratkan hubungan kekeluargaan
  • Menjaga nama baik keluarga 
  • Memelihara keharmonian keluaraga