Tanggungjawab Terhadap Keluarga

3.1 Agama atau kepercayaan saya
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 

2. Kita harus mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap keluarga. 

3. Tanggungjawab kita dalam keluarga:

 
Membantu ibu membuat kerja rumah
Menjaga keselamatan adik
Mendengar nasihat ayah
Menemani kakak

 

 

4. Kebaikan melaksanakan tanggungjawab:

  • Disayangi ibu bapa
  • Meringankan beban ahli keluarga 
  • Memupuk hubungan antara ahli keluarga 
  • Dihargai oleh ahli keluarga
 

Tanggungjawab Terhadap Keluarga

3.1 Agama atau kepercayaan saya
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 

2. Kita harus mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap keluarga. 

3. Tanggungjawab kita dalam keluarga:

 
Membantu ibu membuat kerja rumah
Menjaga keselamatan adik
Mendengar nasihat ayah
Menemani kakak

 

 

4. Kebaikan melaksanakan tanggungjawab:

  • Disayangi ibu bapa
  • Meringankan beban ahli keluarga 
  • Memupuk hubungan antara ahli keluarga 
  • Dihargai oleh ahli keluarga