Year 1

Pendidikan Islam
Al-Quran (Tilawah)

Year 2

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Year 4

Pendidikan Islam
Hadis
Merumus dan menghayati hadis memuliakan tetamu serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Akidah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada nifak secara beradab dan istiqamah
Sirah
Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah
Jawi
Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah

Year 5

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca dan mengamalkan surah Al-Qadr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah At-Tin dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-'Asr secara beradab dan istiqamah
Hadis
Merumus dan menghayati hadis mentaati pemimpin serta mengamalkan tuntutannya secara beradab dan istiqamah
Akidah
Meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Meyakini konsep beriman kepada hari akhirat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan yang boleh membawa kepada syirik
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan sihir
Ibadah
Merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab
Merumus konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep solat sunat dua hari raya dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah
Sirah
Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah
Adab
Merumus konsep adab menaiki kenderaan dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Year 6

Pendidikan Islam
Akidah
Meyakini dan membuktikan Allah bersifat kalam
Memahami dan meyakini nama Allah 'Al-Hasib' sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian
Memahami dan meyakini nama Allah 'zul jalali wal ikram' sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian
Memahami dan mengenalpasti konsep syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian
Memahami dan meyakini perkara-perkara sam'iyyat
Ibadah
Memahami, menganalisis dan menghayati puasa di bulan Ramadhan
Sirah
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah S.A.W. selepas pembukaan Kota Mekah
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa hajjatul wada
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah S.A.W.
Adab
Merumus dan mengamalkan adab rehlah dalam kehidupan harian
Merumus dan mengamalkan adab terhadap haiwan dalam kehidupan harian
Merumus dan mengamalkan adab terhadap harta benda awam dalam kehidupan harian