Membaca dan mengamalkan surah Al-Qadr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah At-Tin dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan surah Al-Qadr dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan surah At-Tin dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-'Asr secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaan hukum mad dua harakat dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah