Year 4

Pendidikan Islam
Al-Quran
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Ibadah
Merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah
Jawi
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul secara beradab dan istiqamah

Year 5

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat yang mengandungi bacaan hukum mad dua harakat dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Sirah
Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah