Merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah