Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Ibadah 
Merumus konsep azan dan iqamat serta mengamalkannya dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah