Meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Meyakini konsep beriman kepada hari akhirat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan yang boleh membawa kepada syirik
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan sihir