Pendidikan Islam

Bab 4 : Feqah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari pelbagai topik yang berkaitan dengan ajaran Islam. Pertama, kita akan memahami kepentingan menunaikan solat sunat dan cara mengamalkannya dengan penuh hormat dan konsisten. Kedua, kita akan meneroka konsep perkahwinan dalam Islam dan bagaimana untuk mengekalkan hubungan yang harmoni dan hormat-menghormati di dalamnya. Kami juga akan membincangkan isu-isu biasa yang mungkin timbul dalam perkahwinan dan cara menanganinya dengan rahmat dan ketabahan. Akhir sekali, kita akan diperkenalkan dengan pengurusan harta selepas kematian dan cara yang betul untuk mengendalikannya mengikut prinsip Islam. Sepanjang bab ini, kita akan menumpukan pada mempraktikkan ajaran ini dengan hormat dan konsisten.