Form 1

element 02
Pendidikan Islam

Form 2

element 02
Pendidikan Islam

Form 3

element 02
Pendidikan Islam

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah dan Tamadun Islam 
Merumus pengertian Islam pada zaman Khalifah Uthmaniyah dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Merumus keunggulan tokoh Islam dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah