Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus konsep Wasatiyyah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Feqah 
Merumus kefahaman mengenai perkahwinan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah dan Tamadun Islam 
Merumus keunggulan tokoh Islam dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus konsep Istiqamah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus sifat Mazmumah dan meninggalkannya secara beradab dan istiqamah