Form 3

element 02
Pendidikan Islam

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Menilai hukum tajwid yang dipelajari dan mengamalkannya dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 1 hingga 11 Surah Al-Mu'minun dengan betul, lancar serta tajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Hadis 
element 02
Feqah 
Merumus kefahaman mengenai ibadah solat sunat yang dipelajari dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah