Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Feqah 
Merumus kefahaman mengenai perkahwinan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai isu-isu dalam perkahwinan dan menanganinya secara beradab dan istiqamah
Merumus pengenalan pengurusan harta selepas kematian serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus adab menjaga alam sekitar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah