Toleransi Sesama Warga Sekolah

14.1  Toleransi sesama warga sekolah 
 

1. Definisi: Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 

2. Kita harus mengamalkan sikap toleransi untuk mewujudkan suasana yang harmoni.

3. Contoh sikap toleransi sesama warga sekolah: 

 
Beratur semasa menaik bas
Menunggu giliran menggunakan komputer 

 

 

4. Kepentingan bersikap toleransi:

  • Dapat memelihara keharmonian sekolah 
  • Memupuk hubungan erat sesama warga sekolah 
  • Mengelakkan perselisihan faham
  • Memupuk perpaduan kaum