Bersikap Adil Sesama Warga Sekolah

8.1  Bersikap adil sesama warga sekolah
 

1. Definisi: Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

2. Kita hendaklah bersikap adil sesama warga sekolah. 

3. Cara bersikap adil sesama warga sekolah.

 
Membahagikan tugasan membersihkan kelas secara adil
Berkawan dengan semua tanpa mengira kaum, agama dan bangsa
Tidak menuduh rakan secara terburu-buru
 

4. Kepentingan bersikap adil sesama warga sekolah 

  • Memupuk sikap saling menghormati 
  • Memupuk hubungan erat sesama warga sekolah 
 

Bersikap Adil Sesama Warga Sekolah

8.1  Bersikap adil sesama warga sekolah
 

1. Definisi: Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

2. Kita hendaklah bersikap adil sesama warga sekolah. 

3. Cara bersikap adil sesama warga sekolah.

 
Membahagikan tugasan membersihkan kelas secara adil
Berkawan dengan semua tanpa mengira kaum, agama dan bangsa
Tidak menuduh rakan secara terburu-buru
 

4. Kepentingan bersikap adil sesama warga sekolah 

  • Memupuk sikap saling menghormati 
  • Memupuk hubungan erat sesama warga sekolah