Bersopan Dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Warga Sekolah

5.1  Bersopan dan berbudi pekerti mulia terhadap warga sekolah 
 

1. Definisi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

2. Kita harus bersopan dan berbudi pekerti mulia terhadap warga sekolah. 

3. Contoh pertuturan sopan:

 
Takziah saya ucapkan.
Selamat hari lahir, Lily.
Apa khabar, Sam?
Maafkan saya. Saya tidak sengaja 
 

4. Kepentingan bersikap sopan:

  • Mewujudkan suasana harmoni di sekolah 
  • Menjaga imej dan nama baik sekolah 
  • Memupuk hubungan baik sesama warga sekolah
 

Bersopan Dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Warga Sekolah

5.1  Bersopan dan berbudi pekerti mulia terhadap warga sekolah 
 

1. Definisi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

2. Kita harus bersopan dan berbudi pekerti mulia terhadap warga sekolah. 

3. Contoh pertuturan sopan:

 
Takziah saya ucapkan.
Selamat hari lahir, Lily.
Apa khabar, Sam?
Maafkan saya. Saya tidak sengaja 
 

4. Kepentingan bersikap sopan:

  • Mewujudkan suasana harmoni di sekolah 
  • Menjaga imej dan nama baik sekolah 
  • Memupuk hubungan baik sesama warga sekolah