Berani Menghadapi Cabaran Di Sekolah

9.1  Beranu menghadapi cabaran di sekolah
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

2. Kita hendaklah bersikap berani menghadapi pelbagai cabaran yang terdapat di sekolah. 

3. Contoh berani menghadapi cabaran di sekolah. 

 
Berani menyertai pertandingan bercerita di sekolah
Berani mengetuai pasukan sekolah dalam suatu program
Berani menolak ajakan yang negatif
Berani memegang jawatan tertinggi dalam organisasi kelas
Berani melaporkan salah laku murid di sekolah
 

4. Kepentingan bersikap berani menghadapi cabaran:

  • Mengharumkan nama sekolah 
  • Memupuk semangat menyayangi sekolah 
  • Melahirkan murid yang berdedikasi
 

Berani Menghadapi Cabaran Di Sekolah

9.1  Beranu menghadapi cabaran di sekolah
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

2. Kita hendaklah bersikap berani menghadapi pelbagai cabaran yang terdapat di sekolah. 

3. Contoh berani menghadapi cabaran di sekolah. 

 
Berani menyertai pertandingan bercerita di sekolah
Berani mengetuai pasukan sekolah dalam suatu program
Berani menolak ajakan yang negatif
Berani memegang jawatan tertinggi dalam organisasi kelas
Berani melaporkan salah laku murid di sekolah
 

4. Kepentingan bersikap berani menghadapi cabaran:

  • Mengharumkan nama sekolah 
  • Memupuk semangat menyayangi sekolah 
  • Melahirkan murid yang berdedikasi