Jujur Terhadap Warga Sekolah

10.1 Jujur terhadap warga sekolah
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

2. Kita hendaklah bersikap jujur dan amanah terhadap warga sekolah. 

3. Contoh perlakuan jujur terhadap warga sekolah:

 
Menolak pemberia sagu hati selepas membantu orang lain
Mengakui kesalahan dan meminta maaf
Menyerahkan telefon yang dijumpai kepada guru
 

4. Kepentingan bersikap jujur terhadap warga sekolah:

  • Dipercayai oleh warga sekolah 
  • Mengeratkan hubungan sesama warga sekolah 
  • Mejaga maruah sekolah
 

Jujur Terhadap Warga Sekolah

10.1 Jujur terhadap warga sekolah
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

2. Kita hendaklah bersikap jujur dan amanah terhadap warga sekolah. 

3. Contoh perlakuan jujur terhadap warga sekolah:

 
Menolak pemberia sagu hati selepas membantu orang lain
Mengakui kesalahan dan meminta maaf
Menyerahkan telefon yang dijumpai kepada guru
 

4. Kepentingan bersikap jujur terhadap warga sekolah:

  • Dipercayai oleh warga sekolah 
  • Mengeratkan hubungan sesama warga sekolah 
  • Mejaga maruah sekolah