Bersikap Rajin Di Sekolah

11.1 Bersikap rajin di sekolah
 

1. Definisi: Usaha yang berterusan, bersungguh-sunguh, dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 

2. Kita harus mengamalkan sikap rajin ketika berada di sekolah. 

3. Cotoh perlakuan rajin di sekolah:

 
Rajin membantu guru menanam pokok
Membantu guru mengangkat barang
Membantu guru menyusun buku
Rajin membantu guru mengemas kelas
 

4. Kepentingan bersikap rajin di sekolah:

  • Menjaga keceraian sekolah 
  • Mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan kokurikulum
  • Kerja dapat disiapkan dengan cepat
 

Bersikap Rajin Di Sekolah

11.1 Bersikap rajin di sekolah
 

1. Definisi: Usaha yang berterusan, bersungguh-sunguh, dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 

2. Kita harus mengamalkan sikap rajin ketika berada di sekolah. 

3. Cotoh perlakuan rajin di sekolah:

 
Rajin membantu guru menanam pokok
Membantu guru mengangkat barang
Membantu guru menyusun buku
Rajin membantu guru mengemas kelas
 

4. Kepentingan bersikap rajin di sekolah:

  • Menjaga keceraian sekolah 
  • Mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan kokurikulum
  • Kerja dapat disiapkan dengan cepat