Tanda Wakaf

8  Tanda Wakaf

  • Tanda wakaf mempunyai 6 tanda
 
Tanda Cara bacaan

 مـ

 Lazim berhenti

. ۛ. . ۛ.

 Berhenti pada salah satu tempat

قلى

 Lebih baik berhenti 

ج

 Harus berhenti atau meneruskan bacaan 

 صلى

 Lebih baik meneruskan bacaan

لا

Tidak boleh berhenti