Qalqalah

7  Qalqalah

  • Qalqalah terbahagi kepada dua iaitu Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra.
  • Qalqalah mempunyai 5 huruf iaitu ق، ط، ب، ج، د.
  • Qalqalah Sughra: Huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah
  • Qalqalah Kubra: Waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bersabdu di akhir kalimah
 
Qalqalah Sughra Kubra

ق

سُ ٱلتَّقْوَٰى

عَلَقٍ

ط

مَطۡلعَِ

مُّحِيطُۢ

ب

قَبْلَهُم

وَتَبَّ

ج

تَجۡرِى

بَهِيجٍ

د

فَلۡيَدۡعُ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

Cara bacaan Lantunan dan ditekan perlahan Lantunan dan ditekan kuat