Matematik

Bab 1 : Ubahan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab 'Ubahan', kita akan mempelajari tentang ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Ubahan langsung merujuk kepada hubungan antara dua pembolehubah di mana satu pembolehubah bertambah atau berkurang secara berkadar langsung dengan yang lain. Kita akan belajar bagaimana untuk menentukan hubungan antara dua pembolehubah untuk ubahan langsung. Ubahan songsang, sebaliknya, ialah hubungan di mana satu pembolehubah meningkat manakala satu lagi berkurangan, atau sebaliknya. Akhir sekali, ubahan bergabung melibatkan kedua-dua ubahan langsung dan songsang dalam persamaan yang sama. Kita akan meneroka cara menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung.