Ubahan Langsung

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud ubahan langsung
  2. Menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung
  3. Menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Ubahan

Tutor: Cikgu Maria

Rabu 20 Mar 2024 05:00 pm
Latihan untuk topik ini