Ubahan Bergabung

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung
  2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Ubahan

Tutor: Cikgu Maria

Rabu 20 Mar 2024 05:00 pm
Latihan untuk topik ini