Pendidikan Islam

Bab 1 : Al-Quran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar mengenai beberapa topik penting dalam Al-Quran. Pertama, kita akan belajar membaca dan menghafaz ayat 23 Surah Al-A'raf. Kita perlu mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Kemudian, kita akan belajar membaca dan menghafaz ayat 1-10 Surah Al-Kahfi. Kita juga perlu mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Selain itu, kita akan menilai hukum mad yang dipelajari dan mengamalkannya dalam bacaan Al-Quran dengan beradab dan istiqamah. Terakhir, kita akan belajar membaca ayat 179 Surah Al-A'raf dengan betul, lancar serta bertajwid. Kita juga perlu merumuskan kefahaman ayat dan mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah.
Video
Latihan untuk bab ini