Form 1

element 02
Pendidikan Islam

Form 2

element 02
Pendidikan Islam

Form 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah dan Tamadun Islam 

Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah dan Tamadun Islam 
Merumus kefahaman terhadap pemerintahan Khulafa Ar Rasyidin dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus tuntutan bersikap benar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep Khauf dan Raja' serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah