Form 1

Pendidikan Islam
Sirah dan Tamadun Islam

Form 3

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat 205 hingga 206 Surah Al-A'raf dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Sirah dan Tamadun Islam
Merumus peristiwa pembukaan kota Mekah dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Akhlak Islamiyah
Merumus konsep bersyukur dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 4

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat 137 hingga 139 Surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Hadis
Merumus kefahaman hadis dan mengamalkan secara beradab dan istiqamah
Feqah
Merumus kefahaman mengenai ibadah sembelihan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah