Reka Bentuk Interaksi 

   
   
3.1  Reka Bentuk Interaksi 
 
   
1.  Reka bentuk merupakan satu aspek yang penting dan perlu dititiberatkan semasa membangunkan sesuatu produk atau aplikasi.  
   
2.  Reka bentuk yang menarik dan mudah digunakan akan membuatkan pungguna menjadi selesa dan seronok untuk menggunakan produk atau sistem tersebut.  
   
3.  Reka bentuk ialah susun atur teks, gambar, butang dan menu dalam sesuatu produk.  
   
4.  Reka bentuk interaksi membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk atau aplikasi.  
   
5.  Prinsip reka bentuk yang perlu dititikberatkan:  
   
Konsistensi (Consistency)  
   
 • Semua elemen perlu kekal pada kedudukan yang sama supaya pengguna akan berasa selesa semasa menggunakan aplikasi.
 • Reka bentuk perlu konsisten dari segi persembahan dan fungsi pada semua antara muka.
 
   
Kebolehan membuat pemerhatian (Perceivability)  
   
 • Penunjuk atau butang interaksi perlulah mudah dikenal pasti.
 • Pengalaman pengguna yang terbaik adalah apabila pengguna boleh menggunakan aplikasi dengan selesa dan tanpa ragu-ragu.
 
   
Boleh dipelajari (Learnability)  
   
 • Reka bentuk interaksi sepatutnya mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diingati.
 
   
Kebolehan untuk menjangka (Predictability)  
   
 • Reka bentuk interaksi yang baik dan berkesan dapat membuatkan pengguna membuat jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut sebelum pengguna menggunakan aplikasi tersebut.
 
   
Maklum balas (Feedback)  
   
 • Boleh memberikan gambaran sebenar mengenai reka bentuk interaksi dan maklumat mengenai hasil reka bentuk interaksi tersebut.
 • Pereka bentuk menggunakan maklum balas untuk melakukan penambahbaikan pada reka bentuk interaksi yang telah dihasilkan.
 • Maklum balas yang diberikan sepatutnya bermakna.
 • Kegagalan untuk memberikan maklum balas yang dikehendaki, boleh menyebabkan proses pengulangan yang tidak sepatutnya terhadap sebarang tindakan, kesalahan dan ralat.
 • Prinsip reka bentuk telah dipenuhi dengan jayanya apabila pengguna berupaya untuk terus memahami dan menggunakan antara muka dengan mudah, efisien dan selesa serta kandungan aplikasi dapat disampaikan dengan berkesan.
 
   
3.1.1  Keperluan Interaksi Antara Manusia Dan Komputer  
   
1.  Interaksi antara manusia dengan komputer merupakan proses, dialog atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer.  
   
2.  Interaksi antara manusia dengan komputer perlu bersifat jelas, intuitif dan semula jadi supaya sesuai digunakan oleh pengguna daripada pelbagai lapisan masyarakat.  
   
3.  Interaktif antara manusia dengan komputer mengambil aspek kehidupan seharian dan menggunakan aspek tersebut dalam perancangan membangunkan perisian serta peranti.  
   
4.  Keperluan interaksi antara manusia dan komputer:  
   
 • Mendapat permintaan dalam pasaran
 • Mengurangkan kos selepas jualan
 • Mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia
 • Mengurangkan kos pembangunan
 • Meningkatkan produktiviti
 • Pengkomputeran sosial
 
   
3.1.2  Menilai Produk Interaktif Berdasarkan Tujuan Dan Prinsip Asas Reka Bentuk Interaktif  
   
1.  Setiap produk yang dibangunkan perlu dinilai supaya produk itu dapat memberi kepuasan kepada pengguna.  
   
2.  Kaedah yang boleh digunakan untuk menilai sesuatu produk yang interaktif:  
   
 • Temu bual
 • Pemerhatian
 • Soal selidik
 • Perbincangan ahli kumpulan
 • Refleksi