10: Hadis sebagai sumber hukum

10  Hadis Sebagai Sumber Hukum

  Hadis Sanad Matan
Dari segi bahasa Kata-kata atau baharu Sandaran Sesuatu yang jelas dan zahir
Dari segi istilah Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis Teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad

 

Peranan Hadis Sebagai Sumber Hukum
Menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa
Memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat
Menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki

 

Pengelasan Hadis
Percakapan
Sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW
Pengakuan/Persetujuan
Diam Nabi SAW terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya
Perbuatan
Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW
Sifat
Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat keperibadian Rasulullah SAW

 

Al-Quran Hadis Qudsi Hadis Nabawi
Makna dan lafaz daripada Allah  Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah Makna dan lafaz daripada Rasulullah
Mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca Mendapat pahala kerana mempelajari da beramal dengannya
Sahih tanpa keraguan Terbahagi kepada sahih, hasan, da'if dan maudhu'