Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan
Tujuan setiap bahagian fungsian
Pembangunan produk dan pasaran baharu
Penggunaan teknologi
Hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian lain
Interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan berlainan