Serakan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul
  2. Membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan dan seterusnya membuat kesimpulan
  3. Membina ogif bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil
Nota Ringkas