Malay
Teras (2021) | Tahap 1 : Bahasa Melayu - Toleransi Kukuhkan Perpaduan
Contributor : DidikTV KPM Report this Video
Chapter : Aspek Seni dan Bahasa
Topic : Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut lirik; (i) lagu kanak-kanak (ii) lagu rakyat
Year 2 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 2
Related videos