Form 1

Bahasa Melayu
Kemahiran Menulis
Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
Aspek Seni Bahasa
Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi
Mempersembahkan karya prosa, puisi dan pelbagai persembahan lain
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat
Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat
Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat
Memahami dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat.
Memahami dan membina pelbagai ayat.
Asas Sains Komputer