Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.
Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan
Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.