Malaysia dan Pertubuhan Kerjasama Islam

 
10.4   Malaysia dan Pertubuhan Kerjasama Islam
 
 • Malaysia merupakan antara negara pengasas Organisation of Islamic Cooperation atau Pertubuhan Kerjasama Islam.
 
Latar Belakang OIC
 
 • OIC ditubuhkan pada 25 September 1969.
 • Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama.
 • Pejabat OIC terletak di Jeddah, Arab Saudi.
 • OIC dianggotai oleh 57 buah negara.
 • Bahasa rasmi OIC ialah bahasa Arab, Inggeris dan Perancis.
 
Matlamat Penubuhan OIC
 
 • Untuk mengukuhkan perpaduan dan mengeratkan hubungan sesama negara Islam serta mengekalkan keamanan.
 
Faedah Penyertaan Malaysia dalam OIC
 
 • Meningkatkan kerjasama sesama negara Islam dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial dan budaya.
 • Mendapat bantuan pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam.
 • Menawarkan kemudahan biasiswa pendidikan.
 

 

 
Imej ini menunjukkan sumbangan Malaysia dalam OIC (Organisasi Kerjasama Islam). Terdapat lima sumbangan utama yang disenaraikan dalam bentuk infografik: 1. Membantu penubuhan Bank Pembangunan Islam pada tahun 1975. 2. Menangani isu Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1991. 3. Menyokong penuh perjuangan rakyat Palestin menentang kekejaman Israel. 4. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pada tahun 1983. 5. Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003.
 

 

 

 

Malaysia dan Pertubuhan Kerjasama Islam

 
10.4   Malaysia dan Pertubuhan Kerjasama Islam
 
 • Malaysia merupakan antara negara pengasas Organisation of Islamic Cooperation atau Pertubuhan Kerjasama Islam.
 
Latar Belakang OIC
 
 • OIC ditubuhkan pada 25 September 1969.
 • Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama.
 • Pejabat OIC terletak di Jeddah, Arab Saudi.
 • OIC dianggotai oleh 57 buah negara.
 • Bahasa rasmi OIC ialah bahasa Arab, Inggeris dan Perancis.
 
Matlamat Penubuhan OIC
 
 • Untuk mengukuhkan perpaduan dan mengeratkan hubungan sesama negara Islam serta mengekalkan keamanan.
 
Faedah Penyertaan Malaysia dalam OIC
 
 • Meningkatkan kerjasama sesama negara Islam dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial dan budaya.
 • Mendapat bantuan pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam.
 • Menawarkan kemudahan biasiswa pendidikan.
 

 

 
Imej ini menunjukkan sumbangan Malaysia dalam OIC (Organisasi Kerjasama Islam). Terdapat lima sumbangan utama yang disenaraikan dalam bentuk infografik: 1. Membantu penubuhan Bank Pembangunan Islam pada tahun 1975. 2. Menangani isu Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1991. 3. Menyokong penuh perjuangan rakyat Palestin menentang kekejaman Israel. 4. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pada tahun 1983. 5. Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003.