Malaysia dan Association of Southeast Asian Nations

 
10.2 Malaysia dan Association of Southeast Asian Nations
 

Latar Belakang ASEAN

 • Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967.
 • Kini dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara.
 • Selain anggota asal, anggota baharu terdiri daripada Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Kemboja (1999).
 • Ibu pejabat ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia.

Matlamat Penubuhan ASEAN

 • Menjamin keamanan dan kestabilan politik.
 • Menggalakkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan.
 • Menjalin kerjasama dalam bidang latihan dan penyelidikan.
 • Meningkatkan taraf hidup penduduk.
 
 • Biru – keamanan dan kestabilan.
 • Merah – semangat dan dinamisme.
 • Kuning – kemakmuran.
 • Putih – kesucian.
 • Sepuluh tangkai padi – impian pengasasan ASEAN diikat oleh semangat persahabatan dan perpaduan antara 10 buah negara anggota ASEAN.
 • Bulatan – kesatuan ASEAN.
 

Faedah Penyertaan Malaysia dalam ASEAN

1. Keamanan dan Kestabilan Politik

 • Mengelakkan campur tangan kuasa luar menerusi Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang mengisytiharkan ASEAN sebagai Kawasan Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN).

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial

 • Menjalin kerjasama projek ekonomi dalam perindustrian baja urea di Bintulu, Sarawak.
 • Menjadi tuan rumah penganjuran Sukan SEA.

3. Latihan dan Penyelidikan

 • Pembinaan Regional Centre for Education in Science and Mathematic (RECSAM) di Pulau Pinang.
 

Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

 • Menjadi tuan rumah Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN.
 • Membantu menangani isu pencerobohan Vietnam terhadap Kemboja.
 • Membantu meredakan konflik politik di selatan Filipina.
 • Mengutarakan penubuhan ZOPFAN.
 • Menyertai Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO).
 
 
 

Malaysia dan Association of Southeast Asian Nations

 
10.2 Malaysia dan Association of Southeast Asian Nations
 

Latar Belakang ASEAN

 • Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967.
 • Kini dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara.
 • Selain anggota asal, anggota baharu terdiri daripada Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Kemboja (1999).
 • Ibu pejabat ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia.

Matlamat Penubuhan ASEAN

 • Menjamin keamanan dan kestabilan politik.
 • Menggalakkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan.
 • Menjalin kerjasama dalam bidang latihan dan penyelidikan.
 • Meningkatkan taraf hidup penduduk.
 
 • Biru – keamanan dan kestabilan.
 • Merah – semangat dan dinamisme.
 • Kuning – kemakmuran.
 • Putih – kesucian.
 • Sepuluh tangkai padi – impian pengasasan ASEAN diikat oleh semangat persahabatan dan perpaduan antara 10 buah negara anggota ASEAN.
 • Bulatan – kesatuan ASEAN.
 

Faedah Penyertaan Malaysia dalam ASEAN

1. Keamanan dan Kestabilan Politik

 • Mengelakkan campur tangan kuasa luar menerusi Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang mengisytiharkan ASEAN sebagai Kawasan Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN).

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial

 • Menjalin kerjasama projek ekonomi dalam perindustrian baja urea di Bintulu, Sarawak.
 • Menjadi tuan rumah penganjuran Sukan SEA.

3. Latihan dan Penyelidikan

 • Pembinaan Regional Centre for Education in Science and Mathematic (RECSAM) di Pulau Pinang.
 

Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

 • Menjadi tuan rumah Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN.
 • Membantu menangani isu pencerobohan Vietnam terhadap Kemboja.
 • Membantu meredakan konflik politik di selatan Filipina.
 • Mengutarakan penubuhan ZOPFAN.
 • Menyertai Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO).