Jawi: نڬارا چنتيق بوديا مناريق

 

نڬارا چنتيق بوديا مناريق  

22

 
Gambar ini menunjukkan konsep ‘Imbuhan Apitan’ dalam bahasa Melayu. Di tengah-tengah gambar, terdapat ikon mentol lampu dengan tanda semak di dalamnya. Di sekeliling ikon tersebut, terdapat lima kotak berwarna biru muda yang disusun dalam bentuk bulatan. Setiap kotak mempunyai nombor dan perkataan dalam tulisan Jawi: 1. فَرْسَكُولَنْ 2. فَرَسَتُوَانْ 3. كَئِهْسَانْ 4. مُقَدَكَنْ 5. دِلاُوَتِي. Di sudut kanan bawah, terdapat logo Pandai.
 

 

 
Imej ini menunjukkan ilustrasi konsep ‘Imbuhan Apitan’. Di tengah-tengah imej terdapat ikon mentol lampu dengan tanda semak di dalamnya. Di sekeliling mentol lampu, terdapat lima kotak teks yang disusun dalam bentuk bulatan, setiap satu mengandungi perkataan dalam bahasa Arab. Kotak-kotak teks tersebut adalah: 1. ‘فرحاني ’dengan nombor 6. 2. ‘منوسكن’ dengan nombor 10. 3. ‘سهاين’ dengan nombor 9. 4. ‘برسافن’ dengan nombor 8. 5. ‘منونايكن’ dengan nombor 7.
 

 

 

 
   1 تيک س  
Imej ini menunjukkan teks dalam bahasa Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi. Terdapat tiga kotak teks dengan anak panah yang menghubungkannya. Kotak pertama di atas mengandungi teks mengenai ‘kraf tradisional’. Kotak kedua di tengah mengandungi teks mengenai ‘sejara perkembangan perusahaan batik’. Kotak ketiga di bawah mengandungi teks mengenai ‘motif batik. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’.
 

 

 
   2 تيک س  
Imej ini mengandungi dua kotak teks berwarna biru dengan teks dalam bahasa Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi. Teks dalam kotak pertama berbunyi: ‘KALAU KAIL PANJANG SEJENGKAL, JANGAN DIDUGA LAUTAN BERGELORA, SEMUA UJIAN MENGGUNAKAN AKAL, AGAR KEHIDUPAN TIDAK SENGSARA.’ Teks dalam kotak kedua berbunyi: ‘SORONG PAPAN TARIK PAPAN, BUAH KERINCI DI DALAM PERAHU, ILMU YANG BAIK HENDAKLAH DIAMALKAN, HIDUP AKAN DIHORMATI SELALU”
 

 

 
   3 تيک س  
mej ini mengandungi teks dalam bahasa Parsi yang menerangkan tentang ‘کنفرانس ترينداه’. Teks tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian utama yang dibezakan dengan latar belakang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda. Bahagian pertama memberikan pengenalan ringkas tentang konferens tersebut. Bahagian kedua menerangkan tentang topik utama konferens yang melibatkan 80 orang pakar dalam pelbagai bidang. Bahagian ketiga memberikan maklumat tambahan tentang penyertaan dan pendaftaran. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’
 

 

 
   4 تيک س  
Imej ini menunjukkan teks dalam bahasa Melayu yang menerangkan tentang ‘Faedah Pelancongan.’ Terdapat tiga kotak teks berwarna hijau muda yang menyenaraikan faedah-faedah tersebut. Kotak pertama menerangkan bahawa pelancongan dapat meluaskan pengetahuan dan pengalaman. Kotak kedua menyatakan bahawa melancong dapat memberikan peluang kepada kita untuk mengetahui kebudayaan dan adat resam sesuatu tempat. Kotak ketiga menyebut bahawa pelancongan dapat meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai.’ Latar belakang imej berwarna putih.
 

 

 

 

 

Jawi: نڬارا چنتيق بوديا مناريق

 

نڬارا چنتيق بوديا مناريق  

22

 
Gambar ini menunjukkan konsep ‘Imbuhan Apitan’ dalam bahasa Melayu. Di tengah-tengah gambar, terdapat ikon mentol lampu dengan tanda semak di dalamnya. Di sekeliling ikon tersebut, terdapat lima kotak berwarna biru muda yang disusun dalam bentuk bulatan. Setiap kotak mempunyai nombor dan perkataan dalam tulisan Jawi: 1. فَرْسَكُولَنْ 2. فَرَسَتُوَانْ 3. كَئِهْسَانْ 4. مُقَدَكَنْ 5. دِلاُوَتِي. Di sudut kanan bawah, terdapat logo Pandai.
 

 

 
Imej ini menunjukkan ilustrasi konsep ‘Imbuhan Apitan’. Di tengah-tengah imej terdapat ikon mentol lampu dengan tanda semak di dalamnya. Di sekeliling mentol lampu, terdapat lima kotak teks yang disusun dalam bentuk bulatan, setiap satu mengandungi perkataan dalam bahasa Arab. Kotak-kotak teks tersebut adalah: 1. ‘فرحاني ’dengan nombor 6. 2. ‘منوسكن’ dengan nombor 10. 3. ‘سهاين’ dengan nombor 9. 4. ‘برسافن’ dengan nombor 8. 5. ‘منونايكن’ dengan nombor 7.
 

 

 

 
   1 تيک س  
Imej ini menunjukkan teks dalam bahasa Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi. Terdapat tiga kotak teks dengan anak panah yang menghubungkannya. Kotak pertama di atas mengandungi teks mengenai ‘kraf tradisional’. Kotak kedua di tengah mengandungi teks mengenai ‘sejara perkembangan perusahaan batik’. Kotak ketiga di bawah mengandungi teks mengenai ‘motif batik. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’.
 

 

 
   2 تيک س  
Imej ini mengandungi dua kotak teks berwarna biru dengan teks dalam bahasa Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi. Teks dalam kotak pertama berbunyi: ‘KALAU KAIL PANJANG SEJENGKAL, JANGAN DIDUGA LAUTAN BERGELORA, SEMUA UJIAN MENGGUNAKAN AKAL, AGAR KEHIDUPAN TIDAK SENGSARA.’ Teks dalam kotak kedua berbunyi: ‘SORONG PAPAN TARIK PAPAN, BUAH KERINCI DI DALAM PERAHU, ILMU YANG BAIK HENDAKLAH DIAMALKAN, HIDUP AKAN DIHORMATI SELALU”
 

 

 
   3 تيک س  
mej ini mengandungi teks dalam bahasa Parsi yang menerangkan tentang ‘کنفرانس ترينداه’. Teks tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian utama yang dibezakan dengan latar belakang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda. Bahagian pertama memberikan pengenalan ringkas tentang konferens tersebut. Bahagian kedua menerangkan tentang topik utama konferens yang melibatkan 80 orang pakar dalam pelbagai bidang. Bahagian ketiga memberikan maklumat tambahan tentang penyertaan dan pendaftaran. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’
 

 

 
   4 تيک س  
Imej ini menunjukkan teks dalam bahasa Melayu yang menerangkan tentang ‘Faedah Pelancongan.’ Terdapat tiga kotak teks berwarna hijau muda yang menyenaraikan faedah-faedah tersebut. Kotak pertama menerangkan bahawa pelancongan dapat meluaskan pengetahuan dan pengalaman. Kotak kedua menyatakan bahawa melancong dapat memberikan peluang kepada kita untuk mengetahui kebudayaan dan adat resam sesuatu tempat. Kotak ketiga menyebut bahawa pelancongan dapat meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai.’ Latar belakang imej berwarna putih.