Jawi: جاءوه ڤرجالنن لواس ڤمنداڠن

 

جاءوه ڤرجالنن لواس ڤمنداڠن   

21

 
Gambar ini menunjukkan diagram yang bertajuk ‘IMBUHAN AKHIRAN’. Terdapat tiga anak panah yang menghubungkan tajuk tersebut dengan tiga kotak di bawahnya.  Setiap kotak mengandungi satu imbuhan akhiran iaitu ن’, ‘ ن ء ’ dan ‘ان’. Di sudut kiri bawah gambar, terdapat logo ‘Pandai’.
 

 

 
1 تيک س  
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan lawatan ke Rantau Abang, Terengganu.
 

 

 
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan contoh kata dasar  dalam bahasa Jawi.
 
 
 

 

 
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan imbuhan akhiran dalam bahasa Jawi.
 
 

 

 
2 تيک س  
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan tanah airku dalam bahasa Jawi.
 

 

 
3 تيک س  
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan Pulau Perhentian dalam bahasa Jawi.
 

 

 

 

 

 

Jawi: جاءوه ڤرجالنن لواس ڤمنداڠن

 

جاءوه ڤرجالنن لواس ڤمنداڠن   

21

 
Gambar ini menunjukkan diagram yang bertajuk ‘IMBUHAN AKHIRAN’. Terdapat tiga anak panah yang menghubungkan tajuk tersebut dengan tiga kotak di bawahnya.  Setiap kotak mengandungi satu imbuhan akhiran iaitu ن’, ‘ ن ء ’ dan ‘ان’. Di sudut kiri bawah gambar, terdapat logo ‘Pandai’.
 

 

 
1 تيک س  
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan lawatan ke Rantau Abang, Terengganu.
 

 

 
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan contoh kata dasar  dalam bahasa Jawi.
 
 
 

 

 
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan imbuhan akhiran dalam bahasa Jawi.
 
 

 

 
2 تيک س  
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan tanah airku dalam bahasa Jawi.
 

 

 
3 تيک س  
Gambar menunjukkan teks berkaitan dengan Pulau Perhentian dalam bahasa Jawi.