Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan
Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan akhiran dengan betul
Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul