Sirah: Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad SAW

 
14 Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad SAW
 
Maksud Tabligh
 • Tabligh bermaksud menyampaikan.
 • Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi.
 • Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka.
 • Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin.
 • Sebagai umat Islam kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain.
 
Dalil

Nabi SAW bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Maksudnya: "Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat."

 
Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad SAW
Penerangan Cabaran Tindakan Nabi Muhammad SAW
Dakwah secara rahsia
 • Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah.
 • Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah AS memeluk Islam.
 • Ada yang tidak menerima dakwah baginda termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad SAW.
 • Amanah memikul tanggunggjawab bertabligh, tidak putus asa.
Peristiwa di Bukit Safa
 • Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah.
 • Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga.
 • Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW selalu menyakiti baginda.
 • Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas.
Peristiwa di Tha'if
 • Semasa di Tha'if, baginda berdakwah untuk sampaikan ajaran Islam.
 • Diejek, dihina, dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah.
 • Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan.
Berdakwah dengan penulisan
 • Baginda mengutus surat untuk sampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti raja Rom, Habsyah, Parisi dan Mesir.
 • Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam, ada yang mengancam memerangi umat Islam.
 • Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh.
 

 

 
Gambar ini menunjukkan peta minda mengenai ‘Kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh.’ Di tengah-tengah, terdapat bulatan besar berwarna biru gelap dengan teks tersebut. Terdapat empat bulatan kecil yang mengelilingi bulatan besar, masing-masing mengandungi teks berikut: 1. ‘Ajaran Islam tersebar luas’ 2. ‘Akhlaq mulia diamalkan dalam kehidupan’ 3. ‘Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala’ 4. ‘Amalkan membaca Surah Al-Asr apabila selesai sesuatu majlis’ Di bahagian bawah, terdapat logo ‘Pandai’.
 
Mengaplikasikan Sifat Tabligh
 • Sentiasa melakukan sumbang saran pengetahuan sedia ada tentang sifat tabligh.
 • Jelas akan erti hadis Nabi dengan memberikan contoh tindakan yang boleh dilakukan.
 • Berkongsi contoh cerita Nabi Muhammad SAW yang membuktikan keunggulan sifat tabligh.
 • Menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW secara terperinci kepada murid.
 • Menyenaraikan akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW daripada dakwah secara rahsia, peristiwa di Bukit Safa, peristiwa di Tha'if, dan juga berdakwah dengan penulisan.
 • Berbincang akan cara mengaplikasikan sifat tabligh dalam kehidupan.
 • Jelas akan setiap kebaikan dan cabaran boleh diatasi dengan tindakan yang bersesuaian.
 • Digalakkan supaya mengaplikasikan sifat tabligh seperti menyebarkan ilmu kepada rakan melalui media sosial yang bersesuaian.
 
Rumusan
 • Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan.
 

 

Sirah: Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad SAW

 
14 Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad SAW
 
Maksud Tabligh
 • Tabligh bermaksud menyampaikan.
 • Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi.
 • Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka.
 • Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin.
 • Sebagai umat Islam kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain.
 
Dalil

Nabi SAW bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Maksudnya: "Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat."

 
Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad SAW
Penerangan Cabaran Tindakan Nabi Muhammad SAW
Dakwah secara rahsia
 • Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah.
 • Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah AS memeluk Islam.
 • Ada yang tidak menerima dakwah baginda termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad SAW.
 • Amanah memikul tanggunggjawab bertabligh, tidak putus asa.
Peristiwa di Bukit Safa
 • Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah.
 • Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga.
 • Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW selalu menyakiti baginda.
 • Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas.
Peristiwa di Tha'if
 • Semasa di Tha'if, baginda berdakwah untuk sampaikan ajaran Islam.
 • Diejek, dihina, dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah.
 • Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan.
Berdakwah dengan penulisan
 • Baginda mengutus surat untuk sampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti raja Rom, Habsyah, Parisi dan Mesir.
 • Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam, ada yang mengancam memerangi umat Islam.
 • Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh.
 

 

 
Gambar ini menunjukkan peta minda mengenai ‘Kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh.’ Di tengah-tengah, terdapat bulatan besar berwarna biru gelap dengan teks tersebut. Terdapat empat bulatan kecil yang mengelilingi bulatan besar, masing-masing mengandungi teks berikut: 1. ‘Ajaran Islam tersebar luas’ 2. ‘Akhlaq mulia diamalkan dalam kehidupan’ 3. ‘Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala’ 4. ‘Amalkan membaca Surah Al-Asr apabila selesai sesuatu majlis’ Di bahagian bawah, terdapat logo ‘Pandai’.
 
Mengaplikasikan Sifat Tabligh
 • Sentiasa melakukan sumbang saran pengetahuan sedia ada tentang sifat tabligh.
 • Jelas akan erti hadis Nabi dengan memberikan contoh tindakan yang boleh dilakukan.
 • Berkongsi contoh cerita Nabi Muhammad SAW yang membuktikan keunggulan sifat tabligh.
 • Menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW secara terperinci kepada murid.
 • Menyenaraikan akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW daripada dakwah secara rahsia, peristiwa di Bukit Safa, peristiwa di Tha'if, dan juga berdakwah dengan penulisan.
 • Berbincang akan cara mengaplikasikan sifat tabligh dalam kehidupan.
 • Jelas akan setiap kebaikan dan cabaran boleh diatasi dengan tindakan yang bersesuaian.
 • Digalakkan supaya mengaplikasikan sifat tabligh seperti menyebarkan ilmu kepada rakan melalui media sosial yang bersesuaian.
 
Rumusan
 • Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan.