Merumus iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu Nabi Muhammad s.a.w. dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan harian dan mengamalkannya secara beradab dan isitiqamah
Merumus iktibar dan menilai keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan bermasyarakat secara beradab dan istiqamah