25: Era Masyarakat Jahiliyah

 
25 Era Masyarakat Jahiliyah
 
Maksud Jahiliyah

Berasal daripada perkataan arab "jahala"

Bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil

 
Kejahilan Masyarakat Arab
Jahil Akidah Jahil Akhlak
Mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail tetapi mencampur adukkan dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat Mereka banyak melakukan perilaku buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi serta minum arak
 
Imej ini mengandungi teks yang menjelaskan sebab-sebab Rasulullah diutuskan kepada masyarakat Jahiliyah. Teks tersebut menyatakan: - Masyarakat Jahiliyah mempunyai nilai-nilai negatif. - Mereka suka mengamalkan khurafat dalam kehidupan. - Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. - Masyarakat Jahiliyah mudah menerima ajaran baru. - Menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW kerana baginda tidak pernah membaca atau mempelajari kitab agama Samawi dan ajaran purba. - Semenanjung Arab terletak di antara empat kuasa besar dunia iaitu Rom, Parsi, Greek dan India.
 

 

 
Akhlak Masyarakat Arab Sebelum Kerasulan Nabi Muhammad SAW
Akhlak Baik Akhlak Buruk
Menepati janji Berjudi dan minum arak
Berani, kuat dan pantang menyerah kalah Penzinaan dan pelacuran berleluasa
Menjaga kebersihan mulut dan kuku Mengamalkan bigami
Tidak mengahwini mereka yang ada pertalian darah Pewarisan harta pada anak lelaki
Menghormati tetamu Membunuh anak perempuan
Taat kepada pemimpin Mengamalkan tenung nasib
Menghormati bulan Haram Berperang kerana perkara kecil
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25: Era Masyarakat Jahiliyah

 
25 Era Masyarakat Jahiliyah
 
Maksud Jahiliyah

Berasal daripada perkataan arab "jahala"

Bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil

 
Kejahilan Masyarakat Arab
Jahil Akidah Jahil Akhlak
Mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail tetapi mencampur adukkan dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat Mereka banyak melakukan perilaku buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi serta minum arak
 
Imej ini mengandungi teks yang menjelaskan sebab-sebab Rasulullah diutuskan kepada masyarakat Jahiliyah. Teks tersebut menyatakan: - Masyarakat Jahiliyah mempunyai nilai-nilai negatif. - Mereka suka mengamalkan khurafat dalam kehidupan. - Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. - Masyarakat Jahiliyah mudah menerima ajaran baru. - Menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW kerana baginda tidak pernah membaca atau mempelajari kitab agama Samawi dan ajaran purba. - Semenanjung Arab terletak di antara empat kuasa besar dunia iaitu Rom, Parsi, Greek dan India.
 

 

 
Akhlak Masyarakat Arab Sebelum Kerasulan Nabi Muhammad SAW
Akhlak Baik Akhlak Buruk
Menepati janji Berjudi dan minum arak
Berani, kuat dan pantang menyerah kalah Penzinaan dan pelacuran berleluasa
Menjaga kebersihan mulut dan kuku Mengamalkan bigami
Tidak mengahwini mereka yang ada pertalian darah Pewarisan harta pada anak lelaki
Menghormati tetamu Membunuh anak perempuan
Taat kepada pemimpin Mengamalkan tenung nasib
Menghormati bulan Haram Berperang kerana perkara kecil