Peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau
Trend persekitaran perniagaan
Analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan
Kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan